Simple Present Tense Test

Simple Present Tense Test. Geniş Zamanda olumlu ve olumsuz cümle yapılarını test edin. Bağlaçları ve cümle yapılarını pekiştirin

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense (Geniş Zaman) nedir?
Alışkanlıkların, düzenli ya da düzensiz aralıklarla yapılan işlerin, herkesçe bilinen gerçeklerin, genel geçer kuralların anlatıldığı zaman hakkında bilinmesi gerekenler.

İngilizce Geniş Zaman Eki

İngilizce Geniş Zaman Eki. Özne/lere göre hangi durumda “-s” eki kullanılır? Özne-Fiil uyumunu pekiştirmeniz için 20 sorulu test.

Geniş Zaman Belirteçleri

Geniş Zaman Belirteçleri. Geniş Zaman kullanılması gerektiğini belirten bazı zaman belirteçleri vardır. Özellikle dilbilgisi kazanımlarını ölçen bazı teknik alıştırmalar için bu konuya göz atmalısınız.

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Simple Present Tense (Geniş Zaman) nedir?
Alışkanlıkların, düzenli ya da düzensiz aralıklarla yapılan işlerin, herkesçe bilinen gerçeklerin, genel geçer kuralların anlatıldığı zaman hakkında bilinmesi gerekenler.