geçmiş zaman konu anlatımı

Geçmiş Zaman Konu Anlatımı. Simple Past Tense nedir? Konuşarak öğrenmek için 6 farklı bölümde toplam 120 konuşma etkinliği.

Was Were Test Çöz

“Was / Were”

Geçmiş Zamanda (Simple Past Tense) “was – were” kullanımı ile ilgili verilen görsellere göre cümleler kurun.

Was Were Dinleme Anlama Etkinliği

“Was / Were”

Geçmiş Zamanda (Simple Past Tense) “was – were” kullanımı ile ilgili verilen görsellere bakarak soruları sesli olarak dinleyin ve doğru cevabı seçin.

Was – Were Nedir?

“Was / Were”

Geçmiş Zamanda (Simple Past Tense) “was – were” kullanımı nedir?

Eylem bildirmeyen ifadelerde yani isim, sıfat, durum belirten cümlelerde “to be” olmak fiili nasıl kullanılır.

“am-is-are” ve “was-were” bağlantısını öğrenin.

Simple Present Tense Test

Simple Present Tense Test. Geniş Zamanda olumlu ve olumsuz cümle yapılarını test edin. Bağlaçları ve cümle yapılarını pekiştirin

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense (Geniş Zaman) nedir?
Alışkanlıkların, düzenli ya da düzensiz aralıklarla yapılan işlerin, herkesçe bilinen gerçeklerin, genel geçer kuralların anlatıldığı zaman hakkında bilinmesi gerekenler.

İngilizce Geniş Zaman Eki

İngilizce Geniş Zaman Eki. Özne/lere göre hangi durumda “-s” eki kullanılır? Özne-Fiil uyumunu pekiştirmeniz için 20 sorulu test.

Geniş Zaman Belirteçleri

Geniş Zaman Belirteçleri. Geniş Zaman kullanılması gerektiğini belirten bazı zaman belirteçleri vardır. Özellikle dilbilgisi kazanımlarını ölçen bazı teknik alıştırmalar için bu konuya göz atmalısınız.

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Simple Present Tense (Geniş Zaman) nedir?
Alışkanlıkların, düzenli ya da düzensiz aralıklarla yapılan işlerin, herkesçe bilinen gerçeklerin, genel geçer kuralların anlatıldığı zaman hakkında bilinmesi gerekenler.