Teen Life – Adverbs of Frequency

Sevdiğimiz şeylere tabi ki daha çok vakit ayırırız. Tam olarak ne kadar vakitten bahsediyorsun?

"How often ...? (Ne sıklıkla ...?)

"Adverbs of Frequency" (Sıklık Zarfları)

Bir iş, etkinlik ya da görevin hangi aralıklarla yapıldığını öğrenmek için "How often" sorusu sorulur. Ve genellikle "How often...?" ile sorulan sorulara İngilizcede "sıklık zarfları" anlamına gelen "adverbs of frequency" sözcükleri ile cevap verilir.

En çok kullanılan sıklık zarfları şöyledir:

always : her zaman

Bir işi eksiksiz ve yapılması gereken her seferinde veya öncelikli olarak tercih edilen bir şekilde yapıldığında kullanılır.

oftenusuallygenerally : sıklıkla, genellikle

Bir işin, her seferinde olmasa da, çoğu zaman yapıldığını belirtmek için kullanılır.

sometimes : bazen

Bir işin ara sıra yapıldığını ifade ederken kullanılır.

seldom / rarely / hardly ever : nadiren

Bir işin pek tercih edilmediği ama az sayıda, az miktarda da olsa yapıldığını belirtmek için kullanılır.

never : hiç

Bir işin hiç tercih edilmediğini, hiçbir zaman yapılmadığını ifade etmek için kullanılır.

!!! "normally / frequently / occasionaly" gibi çok sık kullanılmayan, görülmeyen sıklık zarfları da vardır.

Sıklık zarflarının cümle içinde kullanımı:

İş, hareket, eylem belirten fiil cümlelerinde fiilden hemen önce:

I always get up early. (Ben her zaman erken kalkarım.)

I don't always have breakfast. (Ben her zaman kahvaltı yapmam.)

İsim, durum, hal belirten cümlelerde ise yardımcı fiilden hemen sonra:

I am always busy. (Ben her zaman meşgulüm.)

I am never late to school. (Ben hiçbir zaman okula geç kalmam.)

"Ben genellikle kitap okurum."

I usually read a book.

Şimdi sıra sende:

"Time Expressions" (Zaman İfadeleri)

"How often...?" ile sorulan sorulara bazen zaman belirten ifadeler ile cevap verilir. Geniş zamanda ve yapılan işin sıklığı hakkında bilgi veren zaman ifadelerinden bazıları:

morning : sabah

in the morning/s (sabah/ları)

every morning  (her sabah)

afternoon : öğleden sonra

in the afternoon/s (öğleden sonra/ları)

every afternoon (her öğleden sonra)

evening : akşam

in the evening/s (akşam/ları)

every evening (her akşam)

dawn : şafak vakti (gün ağarırken)

at dawn/s (şafak vakti/vakitlerinde)

every dawn (her şafakta)

noon : öğle

at noon/s (öğlen/leri)

every noon (her öğlen)

night : gece

at night/s (gece/leri)

every night (her gece)

once (one time) : bir kez

once a day (günde bir kez)

once a week (haftada bir kez)

twice (two times) : iki kez

twice a day (günde iki kez)

twice a week (haftada iki kez)

!!! three times / four times ... vb zaman ifadeleri için "once" ya da "twice" gibi başka özel ifadeler kullanılmaz.

!!! Zaman belirten ifadeler genellikle cümle sonunda kullanılır.

"Biz her hafta sonu spor salonuna gideriz."

We go to the gym every weekend.

Şimdi sıra sende:

What do you think?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir