geniş zaman “-s” eki

Ne zaman “-s“?

Genel olarak fiillerin sonuna “-s” eklenir.

I play football. >>> Tony plays football.

We drink tea. >>> She drinks coffee.


Ne zaman “-es“?

Fiilin okunuşu eklenen /s/ sesine benzer /s/ş/c/ç/z/ gibi bir sesle bittiğinde “-es;

I kiss the baby. >>> She kisses the baby.

You wash the car. >>> He washes the car.

They fix the machine. >>> David fixes the machine.

We wathc TV. >>> Simon watches TV.

ya da fiilin son harfi “o” ise “-es eklenir.

I go to cinema. >>> Peter goes to cinema.

You do the shopping. >>> She does the shopping.

Ne zaman “-ies“?

Fiilin son harfi “y” ve hemen önceki harf sessiz bir harf ise “y” düşer “-ies” eklenir.

Children cry a lot. >>> The baby cries a lot.

We try to win. >>> She tries to win.

Özel başka bir durum var mı?

“have” fiili diğer fiil ve kurallardan farklı bir şekilde has olarak dönüşür.

I have got a car. >>> Linda has got a car.

We have an exam. >>> He has an exam.

What do you think?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir