geniş zaman olumsuz cümle yapıları

olumsuz ifadeler

I like football. (Ben futbolu severim.)

We live in England. (Biz İngiltere’de yaşarız.)

They play in the team. (Onlar takımda oynar.)

Tim and Jane work at a bank. (Tim ile Jane bankada çalışır.)

Yukarıdaki örnek cümlelerin ortak özelliği fiil kullanımlarının aynı olmasıdır. Yani fiiller yalın / eksiz kullanılmıştır. Ve bu örneklere benzer tüm ifadeleri olumsuz olarak kullanmak istersek:

I don’t like football. (Ben futbolu sevmem.)

We don’t live in England. (Biz İngiltere’de yaşamayız.)

They don’t play in the team. (Onlar takımda oynamazlar.)

Tim and Jane don’t work at a bank. (Tim ile Jane bankada çalışmazlar.)


Susan likes coffee. (Susan kahve sever.)

She eats egg for breakfast. (O kahvaltıda yumurta yer.)

Tom drives to work every day. (Tom işe hergün arabayla gider.)

It rains a lot in Aydın. (Aydın’da çok yağmur yağar.)

Bu örnek cümlelerin ortak özelliği de fiil kullanımlarıdır. Ve benzer ifadeleri olumsuz olarak kullanmak istersek:

Susan doesn’t like coffee. (Susan kahve sevmez.)

She doesn’t eat egg for breakfast. (O kahvaltıda yumurta yemez.)

Tom doesn’t drive to work every day. (Tom işe hergün arabayla gitmez.)

It doesn’t rain a lot in Aydın. (Aydın’da çok yağmur yağmaz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir