geçmiş zaman nedir?

geçmiş zaman hakkında

“Ben 7’de kalktım. / Dün alışverişe gittim. / Geçen yaz kuzenimi ziyaret ettim.” cümlelerindeki gibi konuşma anından daha önce yaptığımız işleri anlatırken kullandığımız zamana geçmiş zaman diyoruz.

Zamanı zaman yapan fiillere getirilen eklerdir. Geçmiş zamanda ise fiil bazen değişikliğe uğrar bazen ise “-ed” eki alır. Fiillerin aldığı bu ek bazen “-ed” bazen de “-ied” şeklinde olabilir. Geniş zamandan farklı olarak fiillere gelen bu “-ed” eki Öznelere göre değişiklik göstermez.

 

Yani;

“watch TV” = “TV izlemek”

Geniş zamanda TV izleyen kişi “O (He / She / It” diyebileceğimiz başka tek bir kişi ise fiile “-s” eklenir ancak “Ben (I) / Sen (You) veya “Biz (We) / Siz (You) / Onlar (They)” gibi çoğul bir kişi ise eklenmez. Hatırlayalım:

I watch TV. (Ben TV izlerim.)

You watch TV. (Sen TV izlersin.)

He watches TV. (O TV izler.)

She watches TV. (O TV izler.)

It watches TV. (O TV izler.)

We watch TV. (Biz TV izleriz.)

You watch TV. (Siz TV izlersiniz.)

They watch TV. (Onlar TV izler.)

Geçmiş zamanda ise TV izleyen kişinin tekil, çoğul, kız, erkek, canlı, cansız olması önemli değildir. “-ed” fiile tüm olumlu ifadelerde eklenir.

Mesela;

I watched TV. (Ben TV izledim.)

You watched TV. (Sen TV izledin.)

He watched TV. (O TV izledi.)

She watched TV. (O TV izledi.)

It watched TV. (O TV izledi.)

We watched TV. (Biz TV izledik.)

You watched TV. (Siz TV izlediniz.)

They watched TV. (Onlar TV izlediler.)

Ya da;

“cook the dinner” = “akşam yemeğini pişirmek” ise

I cooked the dinner. (Akşam yemeğini ben pişirdim.)

You cooked the dinner. (Akşam yemeğini sen pişirdin.)

He cooked the dinner. (Akşam yemeğini o pişirdi.)

She cooked the dinner. (Akşam yemeğini o pişirdi.)

It cooked the dinner. (Akşam yemeğini o pişirdi.)

We cooked the dinner. (Akşam yemeğini biz pişirdik.)

You cooked the dinner. (Akşam yemeğini siz pişirdiniz.)

They cooked the dinner. (Akşam yemeğini onlar pişirdiler.)

Buraya kadar anlatılanlar geçmiş zamanın anlatılması / anlaşılması kolay kısmıydı. Zor kısmı tabiki var. Ama o kadar da korkulacak bir durum değil. Zor gibi görünen kısım ise bazı fiillerin “-ed” eki almaması.

Nasıl yani?

Fiiller “düzenli (kurallı)” ve “düzensiz (kuralsız)” olarak 2’ye ayrılıyor. “-ed” alanlara yukarıda örnek verdik. “-ed” almayanlara ise “düzensiz (kuralsız)” fiil diyoruz. Bu fiiller “-ed” eki almayıp şekil değiştiriyor. Buna birkaç örnekle devam edelim.

Mesela;

“go shopping” = “alışverişe gitmek” ise;

I went shopping. (Alışverişe ben gittim.)

You went shopping. (Alışverişe sen gittin.)

He went shopping. (O alışverişe gitti.)

She went shopping. (O alışverişe gitti.)

It went shopping. (O alışverişe gitti.)

We went shopping. (Biz alışverişe gittik.)

You went shopping. (Siz alışverişe gittiniz.)

They went shopping. (Onlar alışverişe gittiler.)

Yukarıdaki örnek fiil kullanımında dikkat edilmesi gereken 2 nokta var.

1ncisi “went” özneye göre değişmedi ve hep aynı kullanıldı ki bu işi kolaylaştıran bir konu.

2ncisi ise “go” fiili “-ed” almayıp “went” şekline dönüştü ki bu da işin zor kısmı. İşte “go” gibi fiillere “düzensiz” fiil diyoruz ve diğer düzensiz fiillerin neler olduğunu ve geçmiş zamanda neye dönüştüklerini bilmek gerekiyor.

 

Başka bir örneğe bakalım.

“kahve içmek = drink coffee”

I drank coffee.

You drank coffee.

We drank coffee.

You drank coffee.

They drank coffee.

She drank coffee.

He drank coffee.

It drank coffee.

Robert drank coffee.

My father drank coffee.

The old man drank coffee.

 

Yukarıdaki son iki örnekte kullanılan “go” ve “drink” gibi bazı fiillere “düzensiz fiil” denir. Peki fiillerin hangilerinin düzenli hangilerinin ise düzensiz olduğunu ayırt etmenin bir yolu var mı?

Cevap:    🙁   Hayır.

Peki bu fiillerin neler olduğunun yazılı olduğu, anlatıldığı bir liste var mı?

Cevap:    🙂    Evet.

Bu fiillerin neler olduğunu ve geçmiş zamanda neye dönüştüklerini nasıl öğreneceğiz?

Cevap: Bu konuda farklı yöntemler önerilebilir. Bize göre ise bu tarz kelimelerin yer aldığı etkinlik, okuma, dinleme ve konuşma çalışmalarıyla kalıcı öğrenme desteklenebilir. Yani herhangi bir kaynaktan çalışayım da hemen bu konu da bitsin diyemezsiniz. Konuşma etkinliklerine daha çok vakit ayırmak hızlı bir çözüm olabilir.

What do you think?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir