Tourism – Making Comparisons

Comparatives and Superlatives

Tatil için elimizde 3 tane otel seçeneği olduğunu varsayalım.

Sand - 8 rooms

Pine - 15 rooms

Sky - 150 rooms

Bu üç oteli karşılaştırırken oda sayılarına bakarak;

"big" (büyük) ya da "small" (küçük) sıfatlarını kullanabiliriz:

Pine is smaller than Sky.   (Pine Sky'dan daha küçük.)

But Sand is the smallest hotel.   (Ama Sand en küçük otel.)

Pine is bigger than Sand.   (Pine Sand'den daha büyük.)

But Sky is the biggest hotel.   (Ama Sky en büyük otel.)

Sand - 60$ per night

Pine - 50$ per night

Sky - 99$ per night

Gecelik konaklama fiyatlarına bakarak;

"cheap" (ucuz) ya da "expensive" (pahalı) sıfatlarını kullanabiliriz:

Sand is cheaper than Sky.   (Sand Sky'dan daha ucuz.)

But Pine is the cheapest hotel.   (Ama Pine en ucuz otel.)

Sand is more expensive than Pine.   (Sand Pine'dan daha pahalı.)

But Sky is the most expensive hotel.   (Ama Sky en pahalı otel.)

Sand - 100 points

Pine - 95 points

Sky - 90 points

Konaklayan müşteri puanlarına bakarak;

"good" (iyi) ya da "bad" (kötü) sıfatlarını kullanabiliriz:

Pine is better than Sky.   (Pine Sky'dan daha iyi.)

But Sand is the best hotel.   (Ama Sand en iyi otel.)

Pine is worse than Sand.   (Pine Sand'dan daha kötü.)

But Sky is the worst hotel.   (Ama Sky en kötü otel.)

Sıfatlar 3 grupta ele alınır:

1. Tek heceli / kısa sıfatlar: long (uzun), short (kısa), small (küçük), vb.

long → longerthe longest

short → shorterthe shortest

small → smallerthe smallest

2. Çok heceli / uzun sıfatlar: dangerous (tehlikeli), beautiful (güzel), expensive (pahalı), vb.

dangerous → more dangerous → the most dangerous

beautiful → more beautiful → the most beautiful

expensive → more expensive → the most expensive

Not 1: sonu -ed veya -ing ile biten sıfatlar bazen kısa gibi görünse de her zaman bu grupta yer alır. "tired", "tiring", "bored", "boring" vb.

3. Düzensiz / kuralsız sıfatlar: good (iyi), bad (kötü), far (uzak), much (çok miktarda), many (çok sayıda), little (az miktarda). Bu sıfatlar kısa/uzun veya tek heceli/çok heceli olsa da yukarıdaki 2 kurala da uymaz, hiç bir mantığı olmayan farklı kullanımları vardır. İşin iyi tarafı hepsi bu kadardır.

good → betterthe best

bad → worsethe worst

far → farther/furtherthe farthest/furthest

much → morethe most

many → morethe most

little → lessthe least

Not 2: İngilizcedeki tüm sesli ekler ile ilgili genel bir kural (-es / -er / -est gibi ekler eklenirken kelimenin son iki harfi "sessiz + y" şeklinde bitiyorsa "y" gider ve ekler "-ies / -ier / -iest" şeklinde kullanılır) sıfatlar için de geçerlidir. Örneğin:

easy (kolay), healthy (sağlıklı), funny (komik)

easy → easierthe easiest

healthy → healthierthe healthiest

funny → funnierthe funniest

Not 3: "big (büyük), thin (ince), slim (zayıf), fat (şişman) gibi son 3 harfe bakıldığında "sessiz + sesli + sessiz" harf ile biten sıfatlar yine İngilizcede genel bir kurala bağlıdır. Bu sözcüklere sesli harf ile başlayan bir ek getirildiğinde son harf "çift" olarak kullanılır. Örneğin:

big → biggerthe biggest

thin → thinnerthe thinnest

slim → slimmerthe slimmest

fat → fatterthe fattest

Birkaç örnek:

Comparisons for Equality

Peki elimizdeki seçenekler eşit ise, aynı özelliklere sahip ise nasıl ifade ederiz?

Eşitlik durumlarında "as ___ as" kalıbını kullanabiliriz.

Örnek: Eskişehir ve Ankara illerinin çok soğuk olduğu bilinir. Buna göre arkadaşımın Eskişehir'in en soğuk şehir olduğunu söylemesine karşılık olarak ya ben de Ankara'nın da soğuk olduğunu düşünüyorsam?

Bunu şöyle ifade edebilirim:

Arkadaşım: "Eskişehir is cold." (Eskişehir soğuktur.)

Ben: "Ankara is cold, too." (Ankara da soğuktur.) ya da;

"Ankara is as cold as Eskişehir." (Ankara da Eskişehir kadar soğuktur.) diyebilirim.

Not: "cold" tek heceli/kısa bir sıfattır!!!

 

Örnek: Yamaç Paraşütü ve Uçurtma Sörfü. Her ikisi de tehlikeli sporlardandır. Ve ben yine arkadaşıma muhalefet etmek istiyorum.

Arkadaşım: "Paragliding is dangerous." (Yamaç paraşütü tehlikelidir.)

Ben : "Kitesurfing is dangerous, too." (Uçurtma sörfü de tehlikelidir.) ya da;

"Kitesurfing is as dangerous as Paragliding." (Uçurtma sörfü de yamaç paraşütü kadar tehlikelidir.) diyebilirim.

Not: "dangerous" çok heceli/uzun bir sıfattır!!!

 

Örnek: Sağlık açısından kahve ve çay. Arkadaşımla yine anlaşamadık. Ama onu kırmak da istemiyorum.

Arkadaşım: "Coffee is bad for health." (Kahve sağlık için kötüdür.)

Ben : "Tea is bad for health too." (Çay da sağlık için kötüdür.) ya da;

"Tea is as bad as coffee for health." (Çay sağlık için kahve kadar kötüdür.) diyebilirim.

Not: "bad " tek ya da çok heceli kuralına uymayan düzensiz bir sıfattır!!!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yukarıdaki 3 örnekte "cold" (tek heceli), "dangerous" (çok heceli) ve "bad" (düzensiz) sıfatlar kullanıldığını gördünüz. Yani eşitlik durumlarını ifade ederken "as ___ as" kalıbında kullanılan sıfatların hece veya kural durumları önemsizdir.

Test Yourself

What do you think?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir